Pakāpeniski nobrūkot irdenajam smilšu slānim un palu ūdeņiem to aiznesot, atsegušās priežu saknes 1-1,5 metru augstumā, izveidojot lielus sakņu lokus. 
Teika stāsta, ka vecā mēnesī pusnaktī no trešdienas uz ceturtdienu, bez drēbēm trīsreiz atmuguriski jāizlien caur priedes saknēm, tad varot pārvērsties par vilkati.
Tautas ticējums: "Tam, kas spējis iziet caur Vilkaču priedes saknēm, nelaime neko vairs nespējot padarīt."

TIUAC informācija

Vilkaču priede: http://www.vietas.lv/objekts/vilkacu_priede_2/

-->