Velna akmens atrodas Skaņākalna dabas parkā, Kurbada takas sākumā, ceļa kreisajā pusē, braucot uz Skaņokalnu. 
Teika stāsta, ka šī novada velns darījis ļoti sliktus darbus. Viņš naktīs biedējis cilvēkus, slaucis govis, rāvis atvarā peldētājus. Vēl viņš izdomājis aizdambēt Salacu, lai gandrīz sausām kājām varētu pāriet no Velna alas uz Eņģeļu alu un dzīvot tajā. Šo akmeni viņš nesis kā pēdējo dambim. Akmens bijis ļoti liels un smags, nest bijis grūti un ilgi. Iedziedājies gailis, velns akmeni nosviedis, tas vidū pāršķēlies un daļa atšķēlusies, pats velns pēdējā brīdī iemucis Velna alā.

TIUAC informācija
-->