Rūķu taka izveidota 1995.gada vasaras beigās, autori- TLMS „ Cēre” un „ Dzīne”. Tajā 200 m garumā ap kājnieku celiņu izvietoti ozolkokā darināti rūķīši, kā arī zvēru un putnu figūriņas. Taka pauž strādīguma un gudrības ideju, ko simbolizē 7 dažāda rakstura darbīgie rūķi un pūce Rūķu ozolā. 
Rūķu taku atklāj Rūķis- Taciņš, kura uzdevums ir norādīt virzienu. Otrajam un trešajam rūķim koktēlnieki devuši vārdu- Pozētāji, kuri, āmuru turēdami, stāv plecu pie pleca. Mazie apmeklētāji tos nosaukuši - Āmuriņš un Pietiņš. Ceturtais rūķis ir Cirītis- šis rūķis ir ar cirvi rokās, tālāk ir divi rūķi - Zāģētāji, viņus sauc Šurpu un Turpu. Septītais rūķis ir saņēmis Slauķīša vārdu. Viņam rokās ir slota, bet pats kā atpūšoties pievēris acis. 
Takas beigās mūs gaida pārsteigums - Rūķu ozola augstajā zarā sēd pūce Gudrīte, kas ir gaismas un gudrības simbols. Viņi raugās tieši skolas un skolēnu virzienā. Iepretī ozola pakājē sēd lapsa Rudīte - viltības simbols.

TIUAC informācija
-->