Neļķu klintis ir gleznains sarkanā smilšakmens atsegums 20 m augstumā un 300 m garumā, sauktas arī par Suņu un Velna klintīm. Īpaši skaists skats uz klintīm paveras no Velna kanceles. Kādreiz uz klints sienas augušas baltas, smaržīgas smiltāja neļķes, no kurām cēlies klinšu nosaukums. 20. gs. 60. gados tās izrautas ar saknēm un uzskatītas par izzudušām, bet pārējos gados tās atkal no jauna uzietas nepieejamās vietās. Sīkās plaisās lielā daudzumā aug čīkstenes (Laimiņi). 
Pirmie 20 m no augšgala: virs atseguma izvirzījuma, kam smilšakmens atsedzas 7 m augstumā, augšā atrodas teiksmaina skatu vieta, kas norobežota ar dzelzs margām, - Velna kancele. 
140 metrus no klinšu augšgala, izpētes ekspedīcijas laikā 2007. gada 1. jūnijā tika atklāta līdz šim nezināma - jauna ala. 
Cilvēkam, kas vēlas apskatīt Neļķu klintis no lejas, ieteicams viens vienīgs labs risinājums - tās aplūkot no laivas garāmbraucot pa Salacu. Izkāpšana no laivām pie Neļķu klintīm rekomendējama tikai pie Velna Skābumbaļļas avota ietekas klinšu augšgalā, kur ir piemērota un labiekārtota vieta. No ainavu viedokļa, labākie skati uz klintīm ir no laivas, no Velna kanceles (klasiskais un daudzkārt tūrisma literatūrā publicētais Neļķu klinšu skats), kā arī no pašu klinšu lejasgala apakšdaļas, kur ir izbradātas takas. Jaukas ainavas vietām paveras arī no klinšu augšas, kur ir norobežojumi kraujas malā un lapene ekskursantu atpūtai.

TIUAC informācija

Neļķu klintis un alas: http://www.vietas.lv/objekts/nelku_klintis_un_alas/

-->