2012-11-26

Šīs mums bija pirmās galda spēles, bet esam ieplānojuši, ka 2013.gada vasarā būs jautrības spēles un ziemā galda spēles. Kas to  zina, kad pienāks ziema, varbūt būs vēl kas cits....

Šajā reizē spēlējam dambreti un veiksmīgākie bija: Gunta Siliņa, Māra Perse, Inta Majore; Juris Špore, Guntis Grantiņš, Arnolds Rudzītis.

Zolīte – “spēle aprēķinātājiem” - ne pa jokam tas izdevās Edgaram Grinbergam, Anitai Rokpelnei.

Viktorīna – ar asprātīgiem jautājumiem, bet arī balstoties uz gudrību, prātīgākie bija: Gunta Siliņa,Guntis Grantiņš, Juris Gādigs, Maiga Magone, Olga Strauberga.

Orientēšanās Mazsalacā pēc foto uzņēmumiem - bija gana sarežģīti. Mazsalacu labi pārzināja: Guntis Grantiņš, Arnolds Rudzītis, Olga Strauberga.

Paldies senioriem  par ierašanos! Paldies spēļu organizatoriem: Mārtiņam Seimanam,Aldim Ertmanim, Viktorijai Puriņai, Aijai un Pēterim Aparjodiem, Sarmītei Kauliņai.

Kā sauc ielu, kurā atrodas attēlā redzamā māja? Vai vari pateikt mājas īpašnieku?

2012-11-21

11.novembrī, Lāčplēša dienā, mūs ielūdza Borisa un Ināras Teterevu  fonds uz pasākumu veltītu brīvprātīgajiem darba darītājiem. "Ikdienas darbs, kuru visos Latvijas novados veic fonda atbalstītās 150 organizācijas un to 6300 brīvprātīgie, ir patiess sirds darbs", akcentē Borisa un Ināras Teterevu fonda direktors Mareks Indriksons. Pasākumā "Darbs dara darītāju" Boriss un Ināra Teterevi apbalvoja biedrību un nodibinājumu vadītājus. Braucot mājās, aizdedzām svecīti, godinot latviešu strēlniekus.

2.novembrī sakarā ar Lattelecom kursiem vasarā Cēsīs notika kursu datorskolotāju godināšanas pasākums, uz kuru bija aicināti: novada domes priekšsēdētāji, skolu direktori, datorskolotāji un 3 seniori.
No 4.jūnija līdz 17.septembrim apmācījām 72 seniorus datoru zinībās no Mazsalacas novada, mācīja skolotāja Zane Luste. Kā samaksu par darbu skolotāja saņēma datoru.
2013. gadā turpināsies datoru apmācības, par tām domāsim sākot ar maija mēnesi.

Pasākums "Mans skaistākais vasaras mirklis. Pāsākums izvērtās interesants, seniori stāstīja par ceļojumiem uz ārzemēm, pa Latviju un redzēto, braucot ar riteni un nūjojot. Dalījās ar puķu stādiem un interesantām sēkliņām nākošajai vasarai.

2012-09-17

Bijām Tūjā, Liedaga ielā 41, interesantā daiļdārzā. Vidzemes jūrmalā, Veczemju (Mantiņu) klintis. Alojas pagastā piemājas saimniecībā"Lielkalni". Pēkšēnu ģimenes dārzs.

Boriss un Ināra Teterevi - bijām aicināti uz Tērveti, lai godinātu darba darītājus senioru biedrībās. Gatavojām ziedu kompozīcijas pilsētas centrā, veltīts 1.septembrim un ģimenes dienai Mazsalacā. 

Tiekas Mazsalacas novada senioru biedrības priekšsēdētājs Aldis Ertmanis un Alojas Senioru biedrības priekšsēdētājs Raimonds Ģīmis. Tikšanās ar Sociālā dienesta vadītāju Agritu Bērziņu. Mājup braucot, viesi iegriezās Māras Perses izveidotajā, personīgajā dzimtas muzejā.

Pārbraucot ar prāmi no Pērnavas uz Muhu salu, bijām strausu fermā. Jūra un akmeņainā jūrmala ar tūristu saliktiem akmeņiem, ko rudens vētra izjauc. Kaalas meteorītu krāteris Saremā.

Mazsalacas novada ļaudis no 50 gadiem drīkst mācīties Lattelecom datoru kursos. Datoru zinības mācīja Mazsalacas vidusskolas skolotāja Zane Luste.

2012-02-17
Saņemta jauna datortehnika, notiek apgūšanas darbi.Saņemta jauna datortehnika, notiek apgūšanas darbi.Ruta Paša Ziemassvētku tirdziņā ar savām smaržīgajām vaska svecēm.Seniores strādā - Rita un Ināra Ziemassvētku tirdziņā.Nūjošanas nodarbība.Nūjošanas nodarbība.Nūjošanas nodarbība.Seniori apciemo vienaudžus - Valdai Saukumai 85!Seniori klausās par veselīgu uzturu, medikamentiem.Veslīgs uzturs un sulu kūre, lektore - farmaceite Līga Liepiņa.Veslīgs uzturs un sulu kūre, lektore - farmaceite Līga Liepiņa.Veslīgs uzturs un sulu kūre, lektore - farmaceite Līga Liepiņa.
-->