2015-04-14

Mazsalacas novada pašvaldība ir uzsākusi  projekta „Vasaras mūzikas skaņas Sēļos” īstenošanu. Projekta īstenošana notiek Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas „Profesionālās mākslas pieejamība Latvijas reģionos”  ietvaros.

VKKF projekta Nr. 2015-1-STP-M02028

Projekta mērķis ir „atdzīvināt” Idus muižas parka, Pantenes muižas un Sēļu muižas kultūrvēsturisko nozīmību, sniedzot vietējiem un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem iespēju klātienē vērot augstvērtīgus muzikālus priekšnesumus – 3 saksofonu kvarteta „n[ex]t move” koncertus Idū, Pantenē un Sēļu muižā. Projekta īstenošana būs kā pozitīvs impulss, rosinājums turpināt „apdzīvot” šobrīd nedaudz pieklusušo Idu un Panteni, sniedzot cilvēkiem iespēju apmeklēt šīs vietas un novērtēt to pievilcību. Šie svētki varētu būt kā aizsākums turpmākai brīvdabas pasākumu rīkošanai ne tikai Sēļu muižas teritorijā, bet arī pārējās nozīmīgajās pagasta vietās. 

Projekta īstenošanas termiņš ir 2015.gada 31.augusts.

VKKF apstiprinātais līdzfinansējums projektam ir EUR 700.00

Vita Reinalde, projektu vadītāja
-->