Mazsalacas novada pašvaldība 2011. gada 8.aprīlī atkārtoti iesniedza projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā, tas tika apstiprināts 2011. gada 17.maijā.

Projekts tiek īstenots, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” finansējumu.

LAD projekta Nr. 11-09-L32100-000032. 

Projekta mērķis ir padarīt vietējā novada iedzīvotājiem, tūristiem un novada viesiem labāk pieejamu Lībiešu pilskalnu un estrādi. Veikt publiski pieejamas teritorijas labiekārtošanu, lai nodrošinātu rekreācijas pamatpakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem, uzlabojot iedzīvotāju pārvietošanās iespējas starp Skaņkalnes pagastu un Mazsalacas pilsētu, atjaunojot tūristu kustību pa gājēju tiltu un atvieglojot skolnieku nokļūšanu no Skaņkalnes pagasta Mazsalacas vidusskolā.

Projekta plānošanas gaitā tika paredzēts atjaunot ietves koka klāju, nostiprināt tilta margas un nomainīt aizsargrežģi, nomainīt bojātos piekarus, notīrīt un nokrāsot tērauda elementus, apstrādāt troses ar pretkorozijas materiālu un rekonstruēt pievadceliņus.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2012.gada septembris.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 43502,40. Eiropas lauksaimniecības fonda līdzfinansējums ir Ls 39152,16, pārējās izmaksas sedz Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

10.05.2012., Arnis Šteinbergs, NĪAN vadītāja vietnieks
-->