Mazsalacas novada pašvaldība 2011. gada 11.novembrī atkārtoti iesniedza projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā, tas tika apstiprināts 2012. gada 25.janvārī.

Projekts tiek īstenots, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” finansējumu.

LAD projekta Nr. 11-09-L32100-000209. 

Projekta mērķis ir padarīt novada iedzīvotājiem, tūristiem un novada viesiem labāk pieejamas sporta un aktīvās atpūtas iespējas Mazsalacā. Veikt publiski pieejamas teritorijas labiekārtošanu, lai nodrošinātu rekreācijas pamatpakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem, uzlabojot un dažādojot iedzīvotāju brīvā laika un aktīvās atpūtas pavadīšanas iespējas.

Projekta ietvaros paredzēta asfaltētās zemes gabala daļas pārbūve un specializēta gumijas seguma ieklāšana, lai uz šīs laukuma daļas varētu kvalitatīvi nodarboties ar basketbolu, florbolu un tenisu, laukuma daļa tiks apjozta ar žogu.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2013.gada oktobris.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 39999,97. Eiropas lauksaimniecības fonda līdzfinansējums ir Ls 35999,97, pārējās izmaksas sedz Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

10.05.2012., Harijs Rokpelnis, TIUAC vadītājs
-->