Mazsalacas novada pašvaldība 2010. gada 31.maijā iesniedza projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā, tas tika apstiprināts 2011. gada 28.martā.

Projekts tika īstenots, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas  pasākuma  „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” finansējumu.

LAD projekta Nr. 11-09-L32100-000209. 

Projekta mērķis bija paplašināt Mazsalacas novada iedzīvotāju un Skaņākalna parka apmeklētāju atpūtas iespējas. Nodrošināt plašām iedzīvotāju masām pieejamu aktīvu nodarbi - nūjošanu, un iegādāties 10 nūju komplektus. Izzināt dabas procesu veidojumus un iesaistīt vietējos iedzīvotājus ģeoloģisko atsegumu vērtību saglabāšanā Salacas upes ielejā un radīt drošu pārvietošanos tās teritorijā.

Projekta ietvaros bija paredzēts uzstādīt informācijas stendus, radīt jaunu Skaņākalna parka piedāvājumu nūjotājiem, uzstādīt laipu, lai tūristiem būtu drošāka pārvietošanās iespēja.

Projekta īstenošanas termiņš bija 2011.gada novembris.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bija Ls 2800,00. Eiropas lauksaimniecības fonda līdzfinansējums bija Ls 2099,99, pārējās izmaksas sedz Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

17.07.2012., Valdis Kampuss, Skaņākalna parka vadītājs
-->