Sekmīgi noslēgušās projekta aktivitātes Mazsalacas novadā 
2014-11-19  

2013. gada nogalē projekta „Riverways” ietvaros izveidotas un labiekārtotas septiņas atpūtas vietas Salacas krastos, uzstādītas 14 jaunas norāžu zīmes, labiekārtota taka pie Lībiešu pilskalna,  bet pie Dauģēnu klints atseguma – „Dauģēnu cirka” – izveidotas kāpnes un skatu platforma, ļaujot drošāk un ērtāk aplūkot gleznaino Salacas ainavu. Mazsalacā pie pilsētas tilta, Skaņajā kalnā un Silmačos uzstādīti arī pontoni ūdenstūristu ērtībai.

Savukārt 2014. gada vasarā uz 7 jaunizveidotajiem informatīvajiem stendiem izvietotas aktualizētas kartes un informācija par interesantākajiem, savdabīgākajiem apskates objektiem Salacas krastos un Mazsalacas apkārtnē. 

Projekts „Riverways” (projekta Nr.EU43385) tiek īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) Igaunijas un Latvijas programmas atbalstu, sadarbojoties 39 partneriem abās kaimiņvalstīs. Aktivitātēm Mazsalacas novadā atvēlēti 56 266,39 EUR, no kuriem 83% sedz ERAF finansējums.

Platforma pie Dauģēnu cirkaInformācijas stends pieDauģēnu cirkaInformācijas stends MazsalacāNorāžu zīmeNorāžu zīmeNorāžu zīmejaunizveidotā taka gar Lībiešu pilskalnuViens no uzstādītajiem pontoniemLabiekārtota atpūtas vieta Draudzības pļaviņā

2014-03-05

Oktobrī projekta Riverways ietvaros tika pabeigta 7 atpūtas vietu izveide pie Salacas upes. Galdi, soli, ugunskura vietas tapuši Draudzības pļaviņā, Silmačos,  Puņmutēs, Kalnķūrēnos. Pār staignākajām vietām Lībiešu pilskalna pakājē ved koka laipa. Pie Dauģēnu klinšu atseguma izveidotas ērtas kāpnes un skatu platforma. Savukārt, pontoni ūdenstūristu ērtākai izkāpšanai turpmāks atradīsies Mazsalacā pie Salacas tilta un Skaņajākalnā. Tūristu biežāk apmeklētajās vietās izbūvētas arī gaumīgas tualetes. Katrā atpūtas vietā uzstādīti stendi, uz kuriem drīzumā būs izlasāma informācijas par Salacas upi, laivošanas iespējām un naktsmājām, bet nepabraukt garām ievērības cienīgiem objektiem Salacas krastos palīdzēs 14 norāžu zīmes uz klintīm, alām, avotiem.

Projektā iesaistījušies Kurzemes, Vidzemes un Rīgas plānošanas reģioni un tajos esošās pašvaldības, kā arī pašvaldības no Igaunijas, lai vienotiem spēkiem veicinātu ūdenstūrisma attīstību Latvijā un Igaunijā.

Partnerību projektā veido 39 institūcijas, apgūstot vairāk kā 2 miljonu lielu budžetu, investējot vides sakārtošanā ap upēm un atpūtas vietu infrastruktūrā, upju un uzņēmumu apsekošanā, jaunu tūrisma produktu izveidē, kā arī mārketinga materiālu sagatavošanā.

Liega Puķulauka, projektu vadītāja

Projekts: Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā, jeb "Riverways"; projekta numurs EU43385.

Projekts tiek īstenots sadarbojoties trīsdesmit deviņiem partneriem no Latvijas un Igaunijas, tā līdzfinansētājs Eiropas reģionālās attīstības fonds Igaunijas un Latvijas programmā. 

Projekts norisinās no 2012. gada līdz 2014. gada nogalei, taču pašvaldības, kā partnera funkcijas beidzas 2013. gadā, īstenojot infrastruktūras izveidi.

Sīkāku informāciju par projektu var iegūt šeit: http://www.estlat.eu/supported-projects/?project=66.

Kopējais projekta budžets ir 2 168 674.7 EUR, taču Mazsalacas novada aktivitātēm atvēlēts 56 266.39 EUR no kā 83% ir ERDF finansējums, 5% VARAM finansējums un atlikušie 12% pašvaldības finansējums. Mazsalacas novadā projekta ietvaros tiks labiekārtotas septiņas vietas Salacas upes krastā.

Harijs Rokpelnis, projekta vadītājs
-->