Mazsalacas novada pašvaldība uzsākusi projektu „Ramatas pagasta Ramatas ciema centra labiekārtošana”. 
Projekts tiek īstenots, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” finansējumu.

LAD projekta Nr. 10-09-L32100-000180. 
Projekta mērķis ir uzlabot bērniem un vietējiem iedzīvotājiem dzīves apstākļus, izveidojot gājēju ietvi un bērnu un jauniešu rotaļu laukumu, tādējādi paaugstinot satiksmes drošību un attīstot infrastruktūru Ramatas ciemā, kas rada priekšnoteikumus ekonomikas attīstības veicināšanai pašvaldības teritorijā, jo uzlabo vidi un infrastruktūru.

Projekta ietvaros plānots izveidot apgaismotu gājēju ietvi. Lai organizētu un veidotu drošu transporta kustību, ciema centrā nepieciešams uzstādīt brīdinājuma zīmi Nr. 121 „Bērni”. Paredzamais gājēju ietves kopējais garums aptuveni 250m. Plānots izveidot segtu nojumi, kur bērniem paslēpties lietus laikā un kur glabāt rotaļlietas, uzstādīt dažādus rotaļu elementus, apkārt laukumam uzstādīt žogu ar vārtiem, izveidot betona bruģa celiņus un labiekārtojuma elementus.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2012.gada augusts.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 34911,40. Eiropas lauksaimniecības fonda līdzfinansējums ir Ls 31420,26, pārējās izmaksas sedz Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

13.07.2012., Inguna Liepiņa, Ramatas pagasta pārvaldes vadītāja vietniece
-->