Mazsalacas novada pašvaldība ir uzsākusi projektu "Putni salido mājās". Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomijas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros.

LAD projekta Nr. 12-09-LL11-L413201-000011

Projekta mērķis ir novada iedzīvotājiem un tūristiem radīt daudzveidīgāku, interesantāku Skaņākalna dabas parka teritoriju, veikt teritorijas labiekārtošanu.

Projekta ietvaros tiks uzstādītas 7 koka skulptūru putnu grupas ar katrai putnu grupai raksturīgām spēlēm, atrakcijām, aktīvās atpūtas iespējām, izveidots neliels skatu laukums, putnu māja un sikspārņu māja

Projekta īstenošanas termiņš ir 2013.gada septembris.

Projekta attiecināmās izmaksas ir Ls  20 000, Eiropas Lauksaimniecības fonda līdzfinansējums ir Ls 18 000, pārējās izmaksas sedz Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

08.10.2012., Valdis Kampuss, projekta koordinators
-->