Mazsalacas novada pašvaldībā ir pabeigts un pieņemts pagājušajā gadā uzsāktais projekts „Publiskās tualetes izveide Mazsalacas novadā”.

Projekts tika īstenots piesaistot Eiropas Savienības  Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) atklāta projektu iesniegumu konkursa pasākuma "Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana" aktivitātes „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”.

Projekta Nr. 10-09-ZL10-Z401101-000001.

Projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas infrastruktūras piesaisti Mazsalacas novada iedzīvotājiem, tādējādi ceļot dzīves līmeni novadā un veicinot vietējo iedzīvotāju iniciatīvas attīstību. Publiskās infrastruktūras attīstība ļaus novada iedzīvotājiem novērtēt reģionu un stiprināt saikni ar novadu, un veicināt apdzīvotības saglabāšanos ar zivsaimniecību saistītajā teritorijā.

Paredzēta atbilstoša laukuma izveide tualetes uzstādīšanai un gājēju celiņa izveide līdz tualetei. Laukumā tiks uzstādīta moduļa tipa tualete ar diviem nodalījumiem - vīriešu un sieviešu, kas attiecīgi pielāgoti specifiskajām vajadzībām. Lai tualete spētu pildīt tās funkcijas, tiks izbūvēts pieslēgums centrālajai Mazsalacas pilsētas ūdensapgādei un kanalizācijai. Tā kā tā tiks novietota novada centrā - Mazsalacas pilsētā - tuvu pilsētas centram, lieli ieguvēji būs ne tikai pilsētas iedzīvotāji, bet arī pārējie novada iedzīvotāji un tūristi, kuriem ierodoties novada centrā beidzot būs pieeja sanitārajam mezglam.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2011.gada augusts, taču tas jau ticis nodots ekspluatācijā 2011.gada 22.jūnijā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 11559,60. Eiropas zivsaimniecības fonda līdzfinansējums ir Ls 8669,70, pārējās izmaksas sedz Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

06.07.2011., Harijs Rokpelnis, TIUAC vadītājs
-->