Mazsalacas novada pašvaldība uzsākusi projektu „Mazsalacas pilsētas bibliotēkas rekonstrukcija”.
Projekts tiek īstenots, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” finansējumu. LAD projekta Nr. 10-09-L32100-000096.
Projekta mērķis ir izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu pilsētas bibliotēku, radīt estētiski pievilcīgu vidi un kultūras iestādei atbilstošu vizuālo tēlu, lai ilgtermiņā nodrošinātu vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus.
Projekta ietvaros tiks atjaunots ēkas Parka ielā 9 pirmais stāvs, nosiltinātas ēkas ārsienas, nomainīti logi un durvis, atjaunotas grīdas, izbūvēts sanitārais mezgls, vēdināšanas sistēma, atjaunoti iekšējie elektrotīkli, ierīkoti telefona un datortīkli, atjaunots ūdensvads un kanalizācija, bibliotēkas vajadzībām atsevišķā ēkā ierīkota granulu katla apkure.
Projekta īstenošanas termiņš ir 2012.gada 27.aprīlis.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 139254,92. Eiropas lauksaimniecības fonda līdzfinansējums ir Ls 125329,43, pārējās izmaksas sedz Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

25.05.2011., Zane Berga, bibliotēkas vadītāja
-->