2012-10-03

Mazsalacas novada pašvaldībā ir pabeigts projekts „Mazsalacas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija” klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētā projektā Nr. KPFI-13/36 .

Pirms projekta kopējā uzstādītā jauda sastādīja 50,91 kW un elektroenerģijas patēriņš 185 808,73 kWh gadā. Pēc projekta realizācijas uzstādītā jauda sastāda 15,12kW kā plānots un elektroenerģijas patēriņš 37251,89 kwh. Panākts kopējais CO2 emisijas samazinājums gadā - 59,36 t, pie darba laika 3650 stundas gadā, no tām 1825 stundas samazinot slodzi (dimmējot) par 65 %. Tika uzstādīti visi projektā paredzētie 189 gab. gaismekļi.

Projekts realizēts par kopējo summu Ls 101740.06, no tās attiecināmās izmaksas Ls 97 960,06. KPFI programmas finansējums ir Ls 68 572,04, Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir Ls 29 388,02.

Vilis Zariņš, Projekta vadītājs
2012-07-25

Noslēdzies publiskais iepirkums Nr. MNP 2012/3 KPFI „Mazsalacas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija” klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansētajam projektam Nr. KPFI-13/36 (28.05.2012. protokols Nr. 5) un 31.05.2012. ir publicēta attiecīgā informācija IUB mājas lapā. 30.05.2012. noslēgts līgums Nr.80/2012 ar darba izpildītāju - personu grupu SIA „ArkiLED” un PS „PKSP Būve” par kopējo summu LVL 83943,95 (bez PVN). Projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegts oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 59,27 tonnas CO2 gadā.

Publiskā iepirkuma piedāvājumu izvērtēšana un galīgā lēmuma pieņemšanas aizkavējās, tāpēc tika pieprasīts projekta īstenošanas termiņa pagarinājums. 01.06.2012. apstiprināti līguma Nr. KPFI-13/36 grozījumi Nr.1, par projekta īstenošanas laika pagarinājumu - ieviešanas laiku līdz 01.10.2012.

Šobrīd ielu apgaismojuma projektā tiek precizētas un veiktas izmaiņas apgaismojuma armatūru izvietojumā, kas tiek saskaņots ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

Vilis Zariņš, Projekta vadītājs

 

2012-05-08

Mazsalacas novada pašvaldība, lai uzlabotu Mazsalacas pilsētas un Skaņkalnes pagasta ielu apgaismoju, iesaistījusies Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēta projekta īstenošanā. Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2012.gada 3.janvāra lēmumu Nr.13/36 par projekta „Mazsalacas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija” iesnieguma apstiprināšanu, noslēgts līgums par projekta īstenošanu. Trīspusējais līgums Nr.KPFI-13/36 noslēgts 08.02.2012. starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Vides investīcijas fonds” un Mazsalacas novada pašvaldību. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 103407,20, no tām: attiecināmās izmaksas Ls 99627,20. KPFI līdzekļi ir 70% no attiecināmām izmaksām, nepārsniedzot Ls 69739,04; Mazsalacas novada pašvaldības līdzfinansējums ir 30% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot Ls 29888,16.
Mazsalacas novada pašvaldība 29.03.2012. izsludinājusi publisko iepirkumu Nr. MNP 2012/3 KPFI par „Mazsalacas novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras modernizācija”.

Vilis Zariņš, projekta vadītājs
-->