Mazsalacas novada pašvaldība 2010. gada 11.februārī iesniedza projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā, tas tika apstiprināts 2010. gada 15.aprīlī un projekts tika pabeigts 2010.gada decembrī.

Projekts tika īstenots, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” finansējumu.

LAD projekta Nr. 10-09-L32100-000098.
Projekta mērķis bija Mazsalacas pilsētas un novada iedzīvotājiem, tūristiem, kultūristiem un novada viesiem padarīt kultūrvidei pienācīgu vizuālo tēlu, kā arī nodrošināt muzeja ilglaicīgu darbību, novēršot iespējamo kaitējumu iekštelpām, kurās izvietota Dzimtkoku ekspozīcija un muzeja krājumi.

Projekta gaitā tika nosiltinātas ēkas ārsienas, nomainīti logi, nosiltināts un uzlikts metāla jumta segums, kas dod siltuma ekonomiju.

Projekta īstenošanas termiņš bija 2012.gada aprīlis, taču tika pabeigts jau 2010.gada decembrī.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bija Ls 22303,43. Eiropas lauksaimniecības fonda līdzfinansējums bija Ls 20073,09, pārējās izmaksas sedza Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

13.07.2012., Vija Rozenberga, muzeja direktore
-->