Mazsalacas novada pašvaldība 2010. gada 11.janvārī iesniedza projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā, tas tika apstiprināts 2010. gada 19.martā un projekts tika pabeigts 2010.gada novembrī.

Projekts tiek īstenots, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” finansējumu.

LAD projekta Nr. 10-09-L32100-000028.
Projekta mērķis bija padarīt vietējā novada iedzīvotājiem, tūristiem un novada viesiem, videi un kultūras iestādei pienācīgu vizuālo tēlu, kā arī nodrošināt novada kultūras iestādes ilglaicīgu darbību, novēršot iespējamos kaitējumus iekštelpām, kas radītu eaprēķināmus materiālos un intelektuālos zaudējumus.

Projekta gaitā tika sakārtota kultūrvide, noslitināta ēka un nomainīti logi un parādes durvis, nodrošināta pieeja sanitārajam mezglam cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī tika veikta vienkāršotā rekonstrukcija.

Projekta īstenošanas termiņš bija 2011.gada decembris, taču tika pabeigts jau 2010.gada novembrī.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bija Ls 54168,74. Eiropas lauksaimniecības fonda līdzfinansējums bija Ls 48751,86, pārējās izmaksas sedza Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

13.07.2012., Dace Jurka, Kultūras centra direktore
-->