Projekts noslēdzies
2013-09-07

No 19. augusta līdz 1. septembrim četri projekta „Mazsalacas novada kapacitātes paaugstināšana uzņēmējdarbības atbalsta jomā” dalībnieki - Liega Puķulauka, Dzintars Plūme, Kārlis Rokpelnis un Inguna Zukure devās darba praksē uz Portorožas pilsētu Slovēnijā. Pirms došanās uz Slovēniju visi dalībnieki apmācībās papildināja savas angļu valodas zināšanas, kā arī apguva kultūra sagatavošanas kursus, kuros tika iepazīstināti ar slovēņu valsti, vēsturi, ģeogrāfiskajām, nacionālajām iezīmēm un kultūru.

Darba prakses divās nedēļās projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīt mazās uzņēmējdarbības atbalsta iespējas Slovēnijā ar Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas finansējuma atbalstu. Mūsu projekta dalībniekus laipni uzņēma Portorožas uzņēmējdarbības atbalsta centrs, kura  vadītājs ir Alberto Manzin.  Dienas bija piesātinātas un daudzveidīgas. Darba programmā bija iekļautas gan tikšanās ar pašvaldības vadību, gan iepazīšanās ar tūrisma institūcijām, gan ar dažādu uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju - kā tirdzniecības un amatniecības kameru - pārstāvjiem. Ieskatu tūrisma kā nozīmīgas uzņēmējdarbības jomas attīstībā guvām diskusijas laikā ar Portorožas Tūrisma augstskolas pasniedzējiem. Tā kā šajās dienās pabijām dažāda rakstura uzņēmumos, katram ir savs viedoklis un idejas, taču viens no interesantākajiem mums visiem šķita Fondu ģimenes uzņēmums - jūras zivju audzētava Piranas līcī, kura strādā ar  inovatīvām un zinātniskām metodēm, piesaista ES finansējumu un vienlaikus strādā maksimāli videi draudzīgi. Uzņēmums nav orientēts uz īslaicīgu peļņas gūšanu, bet tā vērtības ir ilgtspējīga saimniekošana, dabīgas un veselīgas pārtikas ražošana un augstas kvalitātes produkcija, nodrošinot jūras zivju piegādi līdz katram pircējam. Bija jūtama cieņpilna attieksme gan pret dabu, gan cilvēkiem. Cita veida uzņēmums - Tartini viesnīca Piranā, kura izmanto gan vairāk kā 100 gadus veco ēku, gan meistarīgi klāt piebūvēto jauno spārnu, kas kopumā veido modernu viesnīcu. Ģimenes uzņēmuma vadītāja dalījās savā pieredzē, un guvām priekšstatu par mūsdienīgā saziņas veida- interneta veiksmīgu izmantošanu ikdienas darbā, personīgo attieksmi pret ikvienu viesi un uzzinājām arī par problēmām, kuras ir tik pazīstamas arī mums - sezonas noslogojums, kvalitatīva personāla trūkums, birokrātiskās prasības dokumentu kārtošanā.

Tā kā projekta dalībnieki pārstāv dažādas jomas – daži no mums ir pašvaldības darbinieki, daži  - uzņēmēji, turklāt no dažādām nozarēm, katram prakses laikā izkristalizējās citas atziņas, ko paņemt līdz turpmākajā profesionālajā dzīvē. Tūrisma jomas pārstāvim Dz.Plūmem tā ir atziņa par personisku pieeju katram klientam, kā arī moderno IT un komunikācijas rīku  nozīmību atgriezeniskās saites veidošanā un klientu piesaistē. K.Rokpelnim noderēja uzzinātais par uzņēmēju kooperācijas attīstību, problēmām un tendencēm. Pašvaldības projektu vadītāja L.Puķulauka kā nozīmīgākos atzīmē daudzos jauniegūtos kontaktus, kās noderēs turpmākajā darbībā, īpaši jaunajam plānošanas periodam tuvojoties. Savukārt, I.Zukure novērtē projektu no abiem viedokļiem – priecājas gan par projekta izdošanos un gūto pieredzi šāda projekta vadīšanā, jo šis bija pirmais viņas īstenoties  L.da Vinci mobilitātes projekts, gan kā uzņēmīga lauku sieviete ir guvusi atbildes uz jautājumiem, kas noderēs pašas dibinātā reģionālā kooperatīva „Rūjienas Oga” biedriem, uzņēmumu tālākattīstot. 

Liega Puķulauka, projektu vadītāja
Projekts lauku uzņēmējiem
2013-08-15

Projekts "Mazsalacas novada kapacitātes paaugstināšana lauku uzņēmējdarbības atbalsta jomā" paredz veicināt pašvaldības spēju iesaistīties mazās lauku uzņēmējdarbības attīstībā, kā arī pilnveidot pašvaldības pārziņā esošās ar tūrimu saistītās struktūrvienības. Projekta partneri būs Mazsalacas novada pašvaldība un Centrs za pospeševanje podjetništva Slovēnijā. No Mazsalacas pašvaldības puses projektā paredzēts iesaistīt projektu speciālistu, lauku konsultantu, dabas parka direktoru un tūrisma speciālistu.

Projekta finansējums EUR 4000.

Projekta galvenais mērķis ir gūt pieredzi un labās prakses piemērus saistībā ar Slovēnijas valsts un reģionālo atbalstu mazās uzņēmējdarbības veicināšanā laukos un lauku tūrisma attīstībā, lai spētu veikt labās prakses pārnesi, pielāgojot to specifiskajiem Ziemeļlatvijas apstākļiem. Mazsalacas novada ģeogrāfiskā un ekonomiskā situācija ir viena no nelabvēlīgākajām visā Latvijas teritorijā, taču novads ir bagāts ar dabas un tūrisma resursiem, kuru apgūšana veicinātu novada izaugsmi.

Projekta īstenošanas gaitā Mazsalacas novada speciālisti praktizēsies Slovēnijā no 19.08.2013.-30.08.2013. 

Liega Puķulauka, projektu vadītāja
-->