Mazsalacas novada pašvaldība 2010. gada 18. jūnijā iesniedz projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā, tas tika apstiprināts, un 2011. gada 22. jūnijā jaunais laukums tika svinīgi atklāts ar Līgo dziesmām un dejām.

Projekts tiek īstenots, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” finansējumu. LAD projekta Nr. 10-09-L32100-000321. 

Projekta mērķis ir veikt publiski pieejamas teritorijas labiekārtošanu, lai nodrošinātu rekreācijas pamatpakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem, uzlabojot un dažādojot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas. Radīt piemērotu vidi, kā mierīgai atpūtai svaigā gaisā, tā arī dinamiskiem kultūras pasākumiem.

Projekta plānošanas gaitā tika paredzēta bruģēta laukuma un piebraucamā ceļa izbūve, kā arī tradicionāla tipa nojumes, galdu un solu uzstādīšana. Turklāt laukums ar tam piegulošo infrastruktūru atradīsies ģeogrāfiski izdevīgā vietā, un būs lieliska pulcēšanās vieta, kā jaunāko paaudžu pārstāvjiem, tā arī, un, jo īpaši, vecākā gadagājuma iedzīvotājiem, tādējādi veicinot ne tikai sabiedrības vienotību, bet arī paaudžu saskarsmi. Nepieciešamības gadījumā laukums var tikt izmantots arī kā stāvlaukums. Labiekārtots pasākumu un pulcēšanās laukums radīs patīkamu estētisko Mazsalacas tēlu, tādējādi attīstot tūristu pieplūduma intensitāti, kā arī uzlabos novada iedzīvotāju atpūtas un rekreācijas iespējas.

Diemžēl  sadārdzinājuma dēļ projekta ietvaros neizdevās izveidot laukumam pieguļošo infrastruktūru, un tās izveide jāatstāj kā iecere īstenojot atsevišķu projektu.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2011.gada septembris.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 18367,26. Eiropas lauksaimniecības fonda līdzfinansējums ir Ls 16530,53, pārējās izmaksas sedz Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

06.07.2011., Harijs Rokpelnis, TIUAC vadītājs
-->