Mazsalacas novada pašvaldība 2012. gadā iesniedza projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā, tas tika apstiprināts 2012. gada 31.augustā. Projekts tiek īstenots, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” finansējumu.

LAD projekta Nr. 12-09-LL11-L413210-000009.

Projekta galvenais mērķis ir radīt drošus, ērtus un komfortablus apstākļus Sēļu pagasta Tautas nama apmeklētājiem. Jaunie krēsli būs no bērza saplākšņa, ar audumu pārvilktas sēdītes – skaisti un gaumīgi.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2013.gada maijs.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 2700. Eiropas lauksaimniecības fonda līdzfinansējums ir Ls 2430,00, pārējās izmaksas sedz Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

2012-10-10, Vija Jaunzeme, projekta koordinatore
-->