Mazsalacas novada pašvaldība uzsākusi projektu „Mazsalacas novada pašvaldībai piederošo jaunaudžu kopšana”. 
Projekts tiek īstenots, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 122 „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” finansējumu.   

LAD projekta Nr. 11-09-L1200-000227. 
Projekta mērķis ir paaugstināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu apsaimniekošanu un mežu daudzfunkcionālo lomu.

Projekta ietvaros plānota jaunaudžu kopšana un jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai paredzētu jaunu instrumentu un aprīkojuma iegāde.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2012.gada septembris.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 4019,38. Eiropas lauksaimniecības fonda līdzfinansējums ir Ls 2009,69, pārējās izmaksas sedz Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

10.05.2012., Arnis Šteinbergs, NĪAN vadītāja vietnieks
-->