Mazsalacas novada pašvaldība 2010. gada 12.februārī iesniedza projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā, tas tika apstiprināts 2010. gada 15.aprīlī un pabeigts 2011. oktobrī.

Projekts tiek īstenots, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” finansējumu.

LAD projekta Nr. 10-09-L32100-000159.

Projekta mērķis bija radīt iespēju trenēties un organizēt sacensības sporta viedu cienītājiem, nodrošināt izklaides un sporta pasākumu organizēšanu, nodrošināt iedzīvotājiem rekreācijas pamatpakalpojumu.

Projekta laikā tika plānots iekārtot futbola un volejbola laukumus, uzstādīt basketbola grozu ar asfalta segumu, savukārt mazākiem bērniem un viņu vecākiem iekārtot interaktīvu spēļu laukumu ar dažādiem elementiem. Tika ieplānots atjaunot estrādi, kura kalpo dažādu viesizrāžu vajadzībām un kultūras pasākumu organizēšanai.

Projekta īstenošanas termiņš bija 2012.gada aprīlis, taču tika pabeigts jau 2011.gada oktobrī.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bija Ls 36035,31. Eiropas lauksaimniecības fonda līdzfinansējums bija Ls 32431,78, pārējās izmaksas sedza Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

13.07.2012. Viktors Kalniņš, Sēļu pagasta pārvldes vadītājs
-->