2013-10-17

Mazsalacas novada pašvaldība ir iesaistījusies Central Baltic INTERREG IV A Programmas 2007-2013 finansiāli atbalstītā starptautiskā projektā "Jauniešu tiesības uz nemateriālo kultūras mantojumu Baltijas jūras reģionā"/"Bridging Baltic". Projekta mērķis ir jauniešu sociālekonomisko problēmu risināšana, izmantojot nemateriālo kultūras mantojumu – amatniecību.

Projekta vadošais partneris ir Gavles pašvaldība Zviedrijā. Piedalās arī Jogevas pilsētas pašvaldība Igaunijā un Turku pilsētas pašvaldība Somijā. Projekts ilgst līdz 2013.gada 31.decembrim. Sīkāka informācija par projektu ir pieejama http://www.bridgingbaltic.com/ un http://www.centralbaltic.eu/.

Projekta ietvaros Mazsalacas novadā tiks organizētas dažādas amatniecības aktivitātes - semināri un nometnes. Nodarbības būs bezmaksas un tajās tiek aicināti piedalīties gan jaunieši, gan viņu vecāki. Īpaši aicinām piedalīties vecāka gadagājuma cilvēkus, kuru pūrā ir sakrājušās nozīmīgas zināšanas un labprāt vēlētos nodot tās tālāk Mazsalacas novada jauniešiem.

Amatniecības aktivitātes projekta ietvaros galvenokārt notiks sekojošās vietās:

1. Mazsalacas vidusskola (kontaktpersona Zaiga Ivana, t. 29269671):

  • Kokamatniecība,
  • Metālapstrāde,
  • Rotu kalšana,

2. Mazsalacas mūzikas un mākslas skola (kontaktpersona Laila Strada, t. 29100930) 

  • Māla apstrāde,

3. Mazsalacas Kultūras centrs (kontaktpersona Dace Jurka, t. 29179179) 

  • Vilnas apstrāde,
  • Aušana un adīšana,
  • Knipelēšana.

Nodarbību grafiks Mazsalacas novada Kultūras centrā (informācija uz 17.10.2013.)

Nodarbību grafiks Mazsalacas mūzikas un mākslas skolā (informācija uz 17.10.2013.)

Nodarbību grafiks Mazsalacas vidusskolā (informācija uz 17.10.2013.)

Kā lektori amatniecības nodarbībās piedalās gan vietējie, gan citu Latvijas novadu meistari.

Semināru grafiks pastāvīgi tiek papildināts. Lūdzu, sekojiet līdz informācijai!

Kaspars Vāle, projekta koordinators
-->