Mazsalacas novada Attīstības programma 2012.–2018.gadam
2012-12-17

Mazsalacas novada attīstības programma.

1. daļa Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze

2. daļa Stratēģiskā daļa

3. daļa – Rīcības plāns 2012. – 2014. gadam

4.daļa Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas gaitā

Mazsalacas novada Attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 "Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

Mazsalacas novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam 1.redakcijas apspriešana
2012-04-10

Mazsalacas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli (29.03.2012. Skaņkalnes pagasta bibliotēkā; 29.03.2012. Ramatas pagasta Kultūras centrā; 30.03.2012. Mazsalacas novada Kultūras centrā)

Mazsalacas novada Attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 "Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

Mazsalacas novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam 1.redakcijas apspriešanas sanāksmes
2012-03-12

No 2012.gada 2.janvāra sabiedriskajai apspriešanai ir  nodota SIA „Omnia Pro” sadarbībā ar Mazsalacas  novada darba grupām izstrādātā Mazsalacas novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 1.redakcija.

Sabiedriskās apspriešanas laikā „Mazsalacas novada attīstības programmas 2012.–2018. gadam 1. redakcija” ir pieejama Mazsalacas novada mājaslapā - Pašvaldība/Sabiedrības līdzdalība, Mazsalacas novada domē, kā arī Ramatas un Sēļu pagastu pārvaldēs.

Iedzīvotāji un interesenti tiek aicināti piedalīties Attīstības programmas 1.redakcijas apspriešanas sanāksmēs, kas notiks:

26.martā pulksten 13.00 Sēļu pagasta bibliotēkā,

29.martā pulksten 11.00 Skaņkalnes pagasta bibliotēkā,

29.martā pulksten 13.00 Ramatas pagasta bibliotēkā,

30.martā pulksten 11.00 Mazsalacas novada Kultūras centrā.

Sanāksmju darba kārtība:
1. Iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti
2. Iepazīstināšana ar iesniegtajiem  priekšlikumiem
3. Diskusijas, ierosinājumi

Aicinām piedalīties un izteikt savu viedokli par Mazsalacas novada attīstības virzieniem!

Mazsalacas  novada Attīstības programma  tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 "Mazsalacas  novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja, t.28653210
Mazsalacas novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam 1.redakcijas apspriešana
2012-03-12

Mazsalacas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas termiņš pagarināts līdz 2012.gada 30.martam.

Mazsalacas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas sanāksmju protokoli (28.02.2012. Sēļu pagasta Tautas namā; 01.03.2012. Mazsalacas novada Kultūras centrā; 02.03.2012. Skaņkalnes pagasta bibliotēkā; 02.03.2012. Ramatas pagasta Kultūras centrā)

Mazsalacas novada uzņēmēju aptaujas rezultātu apkopojums

Mazsalacas novada iedzīvotāju aptaujas rezultātu apkopojums

Mazsalacas novada Attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 "Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

Mazsalacas novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam 1.redakcijas apspriešanas sanāksmes
2012-02-14

No 2012.gada 2.janvāra sabiedriskajai apspriešanai ir  nodota SIA „Omnia Pro” sadarbībā ar mūsu novada darba grupām izstrādātā Mazsalacas novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 1.redakcija.
Sabiedriskās apspriešanas laikā „Mazsalacas novada attīstības programmas 2012.–2018. gadam 1. redakcija” ir pieejama Mazsalacas novada mājaslapā - Pašvaldība/Sabiedrības līdzdalība, Mazsalacas novada domē, kā arī Ramatas un Sēļu pagastu pārvaldēs.

Iedzīvotāji un interesenti tiek aicināti piedalīties Attīstības programmas1.redakcijas apspriešanas sanāksmēs, kas notiks:

28.februārī pulksten 10.00 Sēļu pagasta pārvaldē;

1.martā pulksten 10.00 Mazsalacas Kultūras centrā;

2.martā pulksten 10.00 Ramatas pagasta pārvaldē;

2.martā pulksten 13.00 Skaņkalnes pagasta bibliotēkā.

Aicinām piedalīties un izteikt savu viedokli par Mazsalacas novada attīstības virzieniem!

Mazsalacas novada Attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 "Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja, t.28653210
Mazsalacas novada Attīstības programmas 2012.–2018.gadam 1.redakcijas apspriešana
2012-01-02

No 2012.gada 2.janvāra līdz 10.februārim sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota SIA „Omnia Pro” sadarbībā ar mūsu novada darba grupām izstrādātā Mazsalacas novada Attīstības programmas 2012. – 2018. gadam 1.redakcija.
Attīstības programmas 1.redakcija sastāv no trim daļām: 1.daļanovada esošās situācijas apraksts, 2.daļanovada stratēģiskie plāni līdz 2018.gadam, 3.daļa - rīcības programma un plānotie projekti  2012.-2014.gadam.
Sabiedriskās apspriešanas laikā „Mazsalacas novada attīstības programmas 2012.–2018. gadam 1. redakcija” ir pieejama Mazsalacas novada mājaslapā - Pašvaldība/Sabiedrības līdzdalība, Mazsalacas novada domē, kā arī Ramatas un Sēļu pagastu pārvaldēs.
Iedzīvotāji un interesenti ir aicināti līdz 10.februārim izteikt savu viedokli rakstiski, iesniedzot to Mazsalacas novada domē vai nosūtot pa pastu novada domei (Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215), vai rakstot uz e-pastu inguna.zukure@mazsalacasnovads.lv.
Gaidām jūsu priekšlikumus, ierosinājumus, labojumus, papildinājumus!

Mazsalacas novada Attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 "Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

Inguna Zukure, projektu vadītāja, t.28653210
Mazsalacas novada Attīstības programmas izstrādes darba grupu tikšanās

2011. gada 27. septembrī, otrdien, pulksten 9.00 Mazsalacas novada Kultūras centrā Attīstības programmas izstrādes darba grupu tikšanās. Darba kārtībā: Attīstības programmas rīcības plāna izstrāde.

2011.09.21., Inguna Zukure, projektu vadītāja

Mazsalacas novada Attīstības programmas izstrādes darba grupu tikšanās trešdien, 2011. gada 10. augustā plkst. 9.00 Mazsalacas novada Kultūras centrā. Visi laipni aicināti un gaidīti!

Mazsalacas novada Attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 "Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

2011.08.05., Inguna Zukure, projektu vadītāja, t.28363210
Aizpildi anketu un izsaki savu viedokli

Anketu aizpildīšanas termiņš pagarināts līdz 29.jūlijam!

Aicinām ikvienu Mazsalacas novada iedzīvotāju piedalīties Attīstības programmas izstrādē un izteikt savu viedokli par novada esošo situāciju un attīstības iespējām, aizpildot anketu.
Anketu lūdzam aizpildīt un nosūtīt uz e-pastu inguna.zukure@mazsalacasnovads.lv vai izdrukāt, aizpildīt un papīra formā iesniegt novada domē, pagastu pārvaldēs vai novada bibliotēkās līdz 15.jūlijam. (aptaujas anketa iedzīvotājiem)
Anketas aizpildīšanai pieejamas arī Mazsalacas novada domē un pagastu pārvaldēs.

Mazsalacas novada Attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 "Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

2011.07.20., Inguna Zukure, projektu vadītāja
Mazsalacas novada Attīstības programmas izstrādes darba grupu tikšanās

15.06.2011., trešdien,  paredzētie darba grupu semināri nenotiks!
16.06.2011., ceturtdien, plkst. 10.00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4
Uzņēmējdarbības, tūrisma, infrastruktūras un vides  darba grupas seminārs
Stratēģisko mērķu precizēšana
22.06.2011., trešdien,  Mazsalacas novada Kultūras centrā, Rūjienas ielā, 1 plkst. 9.00. 
Rīcības virzienu un uzdevumu noteikšana
Piedalās visu darba grupu dalībnieki: Uzņēmējdarbība, infrastruktūra, vide un tūrisms; Kultūra, sports un aktīvā atpūta; Sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājums un sociālā drošība; Izglītība, mūžizglītība un jaunatne.

Mazsalacas novada Attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 "Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

2011.06.10., Inguna Zukure, projektu vadītāja
Mazsalacas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādes uzsākšanas konference

Mazsalacas novada Attīstības programmas izstrādes uzsākšanas konference notika 2011. gada 19. maijā Mazsalacas novada Kultūras centrā. Pēc konferences notika darbs grupās. Šoreiz tika izvērtēta Mazsalacas novada pašreizējā situācija dažādas jomās. (darba kārtība)
Jūnija mēnesī darbs turpināsies - plānotas vēl piecas tikšanās reizes darba grupās.

Mazsalacas novada Attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 "Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

2011.05.25., Inguna Zukure, projektu vadītāja
Piedalies arī Tu, plānosim un attīstīsim mūsu Mazsalacas novadu kopā!

Katras pašvaldības pienākums ir izstrādāt Attīstības programmu. To nosaka likumi:
- „Attīstības plānošanas sistēmas likums”,
- „Reģionālās attīstības likums”,
- „Par pašvaldībām”.
Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.
Mazsalacas  novada pašvaldība ir saņēmusi finansējumu Eiropas Savienības Sociālā fonda izsludinātajā pasākumā „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana" projekta „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" īstenošanai. Projekta īstenošanas laikā tiks izstrādāta Mazsalacas novada attīstības programma un teritorijas plānojums.
Mazsalacas novada dome informē, ka 2011.gada 16.februārī pieņemts Mazsalacas  novada domes lēmums (protokols Nr. 2., 3.§) „Par Mazsalacas novada Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu”.
Ir apstiprināts Mazsalacas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādes darba uzdevums un tiek veidotas darba grupas.
Izstrādājot Attīstības programmu, tiks organizētas vairākas darba grupas un sabiedrības, uzņēmēju un institūciju pārstāvju diskusijas, publiskās apspriešanas, kā arī attīstības programmas projekts tiks izskatīts un apstiprināts Mazsalacas novada domes sēdē.  Šobrīd plānots izveidot 5 darba grupas, kuras atbilstoši vēlmēm un situācijai vēl var mainīties:
1. Uzņēmējdarbība, tūrisms, vide un infrastruktūra;
2. Kultūra, sports un aktīvā atpūta;
3. Sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājums un sociālā drošība;
4. Izglītība (t.sk. mūžizglītība) un jaunatne
5. NVO, brīvprātīgo darbs
Novada Attīstības programmas pilnvērtīga izstrāde nav iedomājama bez plašas novada iedzīvotāju iesaistīšanās plānošanas procesā, tādēļ ikviens novada iedzīvotājs un interešu grupa ir laipni aicināts sniegt savus priekšlikumus gan par nepieciešamajiem novada attīstības virzieniem, dažādu problēmu risināšanas nepieciešamību, gan par vēlmi iesaistīties darba grupu darbā.
Darba grupu dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 19. maijam!
Mazsalacas novada attīstības programmas ietvaros aicinām piedalīties novada problēmu un esošo resursu (dabas, infrastruktūras, cilvēkresursu, u. c.) apzināšanā, kā arī piedāvāt savu redzējumu un risinājumu turpmākai novada attīstībai.
Pieteikties vai izteikt savu viedokli var pie Ingunas Zukures, zvanot pa tālruni 28653210, rakstot e-pastu: inguna.zukure@mazsalacasnovads.lv vai sūtot vēstuli Mazsalacas novada pašvaldībai: Pērnavas  iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV 4215.
Atkarībā no iedzīvotāju – sabiedrības grupu un pārstāvju aktivitātes un vēlmēm tiks sagatavots darba plāns un sanāksmju plāns visam darba periodam.
Attīstības programmu ar aktīvu Jūsu līdzdarbību izstrādās un sagatavos SIA”Omnia Pro” http://www.omniapro.lv/
Mazsalacas novada attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 „Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.

2011.05.05., Ginta Zariņa, SIA „Omnia Pro”; Inguna Zukure, projektu vadītāja
Paziņojums par Mazsalacas novada Attīstības programmas 2012. - 2018.gadam izstrādes uzsākšanu

Mazsalacas novada dome informē, ka ar 2011.gada 16. februāra Mazsalacas  novada domes lēmumu (sēdes protokols Nr. 2., 3.§) ir uzsākta Mazsalacas  novada Attīstības programmas 2012. - 2018.gadam izstrāde.
Plānojuma izstrādes termiņš – 2012.gada 30.aprīlis. Attīstības programmas izstrādes vadītājs – projektu vadītāja Inguna Zukure. Par Attīstības programmas izstrādi noslēgts līgums ar SIA „Omnia Pro”.
Attīstības programmas izstrādes mērķis ir paaugstināt Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu.
Galvenie Attīstības programmas izstrādes uzdevumi ir noteikt Mazsalacas novada teritorijas attīstības stratēģiskos virzienus, mērķus un nepieciešamās rīcības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai, kā arī nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Mazsalacas novada Attīstības programmas izstrādē, noskaidrojot iedzīvotāju viedokli un priekšlikumus.
Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Mazsalacas novada mājas lapā www.mazsalaca.lv, izdevumos "Mazsalacas Ziņu Lapa" un pagastu ziņu izdevumos.
Mazsalacas novada Attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/042 "Mazsalacas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros.

2011.04.20., Inguna Zukure, projektu vadītāja
-->