Ramatas pagasta padome 2009. gada 26.jūnijā iesniedza projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienestā, tas tika apstiprināts 2009. gada 3.novembrī, kad jau bija notikusi Administratīvi teritoriālā reforma, un projekts tika pabeigts 2010.gada augustā.

Projekts tiek īstenots, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” finansējumu.

LAD līguma Nr. 09-09-L32100-000112.
Projekta mērķis bija celt Ramatas pagasta publiskās infrastruktūras kvalitāti, veicot bibliotēkas un kultūras centra "Jaunķīši" vienkāršoto rekonstrukciju.

Projekta gaitā tika sakārtota nomainīts ēkai jumta segums, veikta fasādes atjaunošana, logu nomaiņa, iekštelpās izveidota skatuve, uzlabots apgaismojums un veikts kosmētiskais remonts gan kultūras centra telpās, gan bibliotēkas teplās.

Projekta īstenošanas termiņš bija 2010.gada septembris, taču tika pabeigts 2010.gada augustā.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas bija Ls 26351,61. Eiropas lauksaimniecības fonda līdzfinansējums bija Ls 23716,45, pārējās izmaksas sedza Mazsalacas novada pašvaldības budžeta līdzfinansējums.

13.07.2012., Inguna Liepiņa, Ramatas pagasta pārvaldes vadītāja vietniece
-->