2013.gada 19.janvāra programma 

 

Izrādes sākums plkst.

 

Amatierteātris

 

Luga, autors

 

Režisors

9.00 Mazsalacas novada Ramatas Kultūras centra amatierteātris B.Jukņēviča ”Ak šī jaukā lauku dzīve” Gunta Maskaviča
11.30 Kocēnu novada Bērzaines Tautas nama amatierteātris K.Štrāle Dreika „Kā Ziemeļmeitas brauca puisi lūkoties” Inna Krēsliņa
13.00 Kocēnu novada Dikļu kultūras un tūrisma centra amatierteātris J.Jurkāns ”Viņa augstība sertifikāts” Iveta Kļaviņa
15.00 Burtnieku novada Vecates pagasta KC amatierteātris „Ainiņas iz   dzīves” Iveta Kļaviņa
16.30 Beverīnas novada Kauguru pagasta amatierteātris ”Vīzija” Z.Skujiņš „Brunču medības” Iveta Kreišmane
2013.gada 20.janvāra programma 

 

Izrādes sākums plkst.

 

Amatierteātris

 

Luga, autors

 

Režisors

12.00 Rūjienas novada Rūjienas Kultūras nama amatierteātris Libreta autori - Milota Spilar Vaclav, Miskovsky Vaclav, Pavlik Karel „Zaļā pļavā”, tulkojis Rūdolfs Egle,mūzikas autors Jara Benes/ Aīda Vasiļjeva
16.00 Burtnieku novada Rencēnu Kultūras nama amatierteātris Pēc Annas Brigadere lugas „Sprīdītis” Kārlis Neimanis
18.00 Burtnieku novada Matīšu amatierteātris „Tā mums te iet” pēc I.Ziedoņa darbu motīviem Nelda Bailīte
-->