Mazsalacas novada kolektīvi Dziesmu un deju svētkos
2013-07-12
Dziesmu svētku karoga pacelšana
2013-06-30

30. jūnijā Mazsalacas centra laukumā svinīgi tika pacelts XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV  Deju svētku karogs.

Dziesmu un deju svētkiem gatavi!
2013-05-24

Mazsalacas novada kultūras centra pašdarbnieki un kolektīvu vadītāji šīs vasaras lielo notikumu - Dziesmu un deju svētkus gaidot, pastrādājuši godam. Visi pieci dejojošie un dziedošie kolektīvi Dziesmu svētku skatēs ieguvuši pirmo pakāpi (rezultāti), tāpēc uz svētkiem varēs doties ar droši paceltu galvu, lepni ņemot līdz īpaši izveidoto Mazsalacas Dziesmusvētku logo “Mūs vieno Skaņākalna atbalss”.

Šo logo iedziedājuši Mazsalacas novada jauktais koris “Salaca” un meiteņu ansamblis “Ēra”, bet speciāli izveidota datorprogramma šīs skaņas pārvērtusi unikālā rakstu zīmē.

Ilze Mitāne, sabiedrisko attiecību speciāliste
-->