Jauna Dauģēnu dabas taka
2013-08-28

Lai nodrošionātu dabas teritoriju pieejamību un izveidotu dabas tūrisma infrastruktūru, Dabas aizsardzības pārvalde, piesaistot Eiropas kohēziju fondu līdzekļus, dabas parkā "Salacas ieleja" posmā Ramatas upe - Dauģēni  5,7 km garumā ir izveidojusi jaunu pastaigu taku.  

Ir uzlabots takas segums 2 km garumā ar granti, 2 km ar ar šķeldas klājumu. No jauna uzbūvēti 8 tiltiņi 10 kāpnes, 5 stendi, informatīvās zīmes un atpūtas vietas. Taka plānota kājāmgājējiem, bet arī velotūristiem, panesot velosipēdu pa trepēm, ir iespējama takas apskate. Ja līdz šim Salacas ielejas posmu aiz Dauģēniem līdz Ramatas upei varēja baudīt tikai no upes un pirmatnējās dabas baudītāji, tad tagad dabā esošie avoti, tērces, upes brasli, terasveidas krastu formas,  interesantais reljefs, mežu, augu daudzveidība un senās mājvietas skatāmas visiem.    

Valdis Kampuss, Skaņākalna dabas parka vadītājs
2011.08.22.

 

-->