2012-04-30

Atrašanās vieta kartē:

http://kartes.lgia.gov.lv/kartes.html??x=404135.950&y=574031.9&lx=68767.5&ly=42466.250&l=0,1,2,3,4,5

Kapulauks ir viens no unikālajiem arheoloģiskajiem pieminekļiem ne tikai Austrumbaltijā, bet arī visā Ziemeļeiropā. Zvejnieku kapulauka teritorijā atklāti 315 akmens laikmeta apbedījumi. Ņemot vērā postījumus, kā arī neizpostīto platību, domājams, ka te varētu būt apglabāti ap 400 seno burtnieku ezera krastu apdzīvotāji. Tāpēc Zvejnieku kapulauks ir visplašākais no pašreiz zināmajiem akmens laikmeta kapulaukiem Ziemeļeiropā.
Kapulauks, spriežot pēc apbedījumu izvietojuma, kapu konstrukcijas un kapu inventāra, hronoloģiski aptver trīs gadu tūkstošus ilgu periodu - no vēlā mezolīta līdz vēlajam neolītam un šajā ziņā ir vienreizēja parādība.

Harijs Rokpelnis, TIUAC vadītājs
-->