2012-04-30

Atrašanās vieta kartē:

http://kartes.lgia.gov.lv/kartes.html??x=412556.987&y=559872.9&lx=3438.4&ly=2123.313&l=0,1,2,3,4,5

Vīkšēnu pilskalns nav bijis intensīvi apdzīvots, iespējams - saistīts ar pagānisko kultu.
Vārda vīkšēt senā nozīme ir upurēt, ziedot. Pieminekļa aprakstītājs saskatīja sakarību starp šā vārda skaidrojumu un vāji nocietināto pilskalnu. Viņš izteica domu, ka pilskalns varētu būt bijis sena priestera nocietinātā dzīvesvieta.
Vīkšēnu pilskalns atrodas ap puskilometru pa kreisi no lielceļa Lanģupītes un kāda tajā ietekoša strautiņa sadurā. Zemes mēle no apkārtnes atdalīta ar taisnu, apmēram metru dziļu grāvi. No tā izmestās zemes gar grāvja ārmalu uzbūvētas valnī. Pilskalna sāni pret abām strautiņu gravām jau no dabas ir pietiekoši stāvi, bet zemes mēles gals, kas ir lēzenāks, nocietināts ar pusmetru dziļu grāvi. Gar visām pilskalna plakuma malām uzbērts zemes valnis. Tādā veidā norobežots četrstūrains, kokiem neapaudzis laukums. Ieeja pilī bijusi pilskalna ziemeļaustrumos, kur valnī redzams pārrāvums.
Vīkšēnu pilskalna zemes nocietinājumi labi saglabājušies.

TIUAC informācija
-->