2012-04-30

Atrašanās vieta kartē:

http://kartes.lgia.gov.lv/kartes.html??x=413514.300&y=563260.9&lx=1375.3&ly=849.325&l=0,1,2,3,4,5

Piemineklis atrodas pretim Mazsalacas Svētās Annas evenģēliski luteriskai baznīcai. Baznīcas ziemeļrietumu pusē aug ozolu birzs. Te katrs koks stādīts kāda piederīgā Latvijas atbrīvošanas cīņās krituša varoņa piemiņai. Ozolu birzs vidū paceļas pēc arhitekta P. Kundziņa meta darināts betona Varoņu piemineklis, ar uz augšu paceļošos plašumā un brīvē izpletušos stāvu. Piemineklis iesvētīts 21.augustā 1927.gadā.

TIUAC informācija
-->