2012-04-30

Atrašanās vieta kartē:

http://kartes.lgia.gov.lv/kartes.html??x=413095.600&y=561901.5&lx=1375.3&ly=849.325&l=0,1,2,3,4,5

Skaņkalnes pagastā, lielu koku ieskauta un no tālienes labi pamanāma, nu jau vairāk nekā simt gadu slejas Skulberģu (Skaņkalnes) pareizticīgo baznīca. Tās pamatus 1897.gadā iesvētījis pareizticīgo arhibīskaps. Baznīca celta no skaistiem, kaltiem akmeņiem. Kā vēsta Reiņa Cukura hronika, celtne izmaksājusi 12 350 sudraba rubļu, kurus piešķīris cars Nikolajs otrais. Tā bijusi gatava un iesvētīta 1898.gadā.
Pie baznīcas esot bijusi arī skola krievu bērniem, kurā, lai apgūtu krievu valodu, laisti arī vairāki latviešu bērni.
1961.gadā pareizticīgo baznīca slēgta. Pašlaik tās interjers pilnībā zaudējis agrāko greznību, tomēr celtne no ārpuses joprojām ir skaista un apskates vērta.

Mitāne, I. (2008) Masalaca., Rīga: Apgāds „Jumava”,45.lpp.
-->