2012-04-30

Atrašanās vieta kartē:

http://kartes.lgia.gov.lv/kartes.html??x=403662.263&y=569228.7&lx=3438.4&ly=2123.313&l=0,1,2,3,4,5

Priedēm apaudzis 2-3 m augsts, 35 m garš un 25 m plats kalniņš Salacas krastā. Kalniņš nav dabisks, no grants vai māla, bet tas izcēlies vienīgi no kaudzē samestām ēdienu atliekām, īpaši no gliemeņu vākiem, kuru drumstalu še milzums, kā arī zivju asakām un dzīvnieku kauliem.
Priežu puduris labi redzams no Salacas pretējā krasta. Dūņainā krasta dēļ, grūti pieejams.
Akmens laikmeta apmetne. Viena no Latvijas visvecākajām apdzīvotajām vietām, apmēram 2.-3. gadu tūkstotī pirms mūsu ēras. Izrakumos atrasti daudzi kaula darba rīki - harpūnas, makšķerāķi, īleni, dunči u.c. Atrasti uz neolītu attiecināmi apbedījumi. Te bijusi arī viduslaiku kapsēta.

TIUAC informācija
-->