2012-04-30

Atrašanās vieta kartē:

http://kartes.lgia.gov.lv/kartes.html??x=417203.763&y=570626.6&lx=3438.4&ly=2123.313&l=0,1,2,3,4,5

Senču svētakmeņu lauks. Svētlaukā rūpīgi, pārdomāti izvietoti akmeņi. Katram akmenim stingri noteikta vieta un attālums. Uz akmeņiem redzamas dažādas zīmes. Lauka centrā atrodas Lielais akmens. Domājams, ka šeit rīkotas kulta ceremonijas.
Šai vietai piemīt spēks, kas nāk no dzīlēm. Par to liecina pat vietvārdi. Blakus svētlaukam atrodas Pujēnu mājas, bet vārds puha ir somugru cilmes un nozīmē  „svēts”. Savukārt visu apkārtni, kas ieskauj svētlauku, dēvē par Panteni, kas savukārt cēlies no indoeiropiešu vārda panteons – svētnīca, templis. Dažādo valodu, taču līdzīgo nozīmju vārdi liek noprast, ka par svētu šī vieta ir uzskatāma gana ilgā laika periodā.

TIUAC informācija
-->