2012-04-30

Atrašanās vieta kartē:

http://kartes.lgia.gov.lv/kartes.html??x=413565.975&y=561241.6&lx=1375.3&ly=849.325&l=0,1,2,3,4,5

Upuralas senajā lībiešu teritorijā izmantotas, kā ziedojumu vietas. To apstiprina pētījumi Salacas upes krastu alās. Cilvēki ticējuši dievu labvēlībai, centušies iespaidot to gribu, nesot ziedojumus (upurējot dieviem). Lībiešu pilskalna Upurala ir 10 m gara, 3,5 m plata un 4 m augsta ala ar kupolveida griestiem.
Teika stāsta, ka no alas tecējis avots ar sāļu ūdeni. No tā arī esot cēlies vārds Sālsace (Salaca). Tagad avots izsīcis.

TIUAC informācija
-->