2012-04-30

Atrašanās vieta kartē:

http://kartes.lgia.gov.lv/kartes.html??x=413551.400&y=561239.0&lx=1375.3&ly=849.325&l=0,1,2,3,4,5

„Lībiešu” pilskalns dažādos laikos vēsturiskajos dokumentos un tautas valodā ir dažādi saukts: „Ogļu kalns”, „Mazsalacas pilskalns”, „Skulberģu (Kolbergas) pilskalns” .
„Lībiešu un Mazsalacas pilskalns” ir jaunāki - šī gadsimta nosaukumi, bet „Skulberģu (Kolbergas) pilskalns” ir senāks nosaukums, jo tas radies no tuvumā esošās muižas nosaukuma, kas arhīva materiālos pirmoreiz minēta jau 1487. gadā.
Pilskalna garums 70 m un platums 30-60 m. No apkārtnes norobežo 3-5 m augsts un ap 70 m garš valnis. Tas atrodas stāvā krasta stūrī starp Salacu un tās pieteku Dambjupīti.
Senos laikos te slējusies lībiešu koka pils. Pilskalns ir neregulāras formas, no vienas puses to apskalo Salaca, no otras ieskauj Dambjupītes stāvās gravas un nocietinājuma vaļņi.
Lībiešu pilskalna nogāzēs ir vairākas noslēpumainas ieejas pazemes tumsā. Lai tur ielūkotos, nepieciešams kabatas lukturītis. Pilskalna malā, kas ir Salacas ielejas nogāze, apskatāma Lībiešu upurala. Bet turpat netālu Salacā ietekošās Dambjupītes krastos ir vēl vairākas citas nelielas alas. Turpat gandrīz zem pilskalna ir 5 metrus gara ala, kurā kādreiz bijusi iekārtota vienkārša pirtiņa.
Laika gaitā, it īpaši, padomju laikā ierīkojot brīvdabas estrādi, pilskalna reljefs pārveidots, kultūrslānis stipri postīts. Arheoloģiskie izrakumi piemineklī nav izdarīti, tā datējums nav droši zināms. Pēc spēcīgajiem nocietinājumiem un izskata Lībiešu pilskalns varētu būt attiecināms uz mūsu ēras 2. gadu tūkstoša pirmajiem gadsimtiem (10.-12. gs.), t.i., uz vēlo dzelzs laikmetu. 
Acīmredzot arī Mazsalacas vāciskais nosaukums – „Salisburg” (oficiālā lietošanā līdz 1925.gadam) ir radies no „Lībiešu” pilskalna, jo „burg” vāciski nozīmē „pils” vai ”nocietināta vieta”, bet nevienā vēsturiskā dokumentā vācu pils Mazsalacā nav pieminēta. Iespējams, pēc Metsepoles lībiešu zemju iekarošanas, „Lībiešu” pilskalnā jau esošajā lībiešu nocietinājumā krustneši ierīkoja savu atbalsta punktu, tāpēc vēlāk šo vietu Livonijas vācieši arī sāka saukt par „Salisburgu”.

TIUAC informācija
-->