2012-04-30

Atrašanās vieta kartē:

http://kartes.lgia.gov.lv/kartes.html??x=413294.350&y=562536.1&lx=1375.3&ly=849.325&l=0,1,2,3,4,5

Iebraucot Mazsalacā no Rīgas puses, vispirms jāšķērso Salacas upe. Tūlīt aiz tilta labajā pusē redzama pamatīga mūra celtne, vietējiem ļaudīm pazīstama kā Prāmja jeb Āža krogs. Šī ir „māja bez sākuma”, jo neviens nevar pateikt tās uzbūvēšanas gadu. Tomēr kroga vieta pie pārceltuves pastāvējusi jau sen, gandrīz vienlaikus ar pārceltuvi. Tolaik te atradies cits, no koka celts krogs.
Par Prāmja krogu to sauca tāpēc, ka ēka atradusies pie prāmja pārceltuves, bet Āža nosaukumu tas ieguvis no iespaidīgās āža bildes, kas rotājusi sienu aiz kroga letes. Citi apgalvo, ka par „Āža” krogu sākuši saukt krodzinieka īpatnējās bārdiņas dēļ.
Krogs ilgus gadus kalpojis par mazsalaciešu un apkārtējo pagastu iedzīvotāju sabiedriskās dzīves un satikšanās vietu un arī pašlaik pacietīgi gaida, kad tiks sakārtotas īpašumtiesības un senajā ēkā atkal atgriezīsies dzīvība.

Mitāne, I. (2008) Masalaca., Rīga: Apgāds „Jumava”, 13. lpp.
-->