Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

Precizējums: Nekustāmā īpašuma "Rožkalni 1" kadastra Nr. 96840050017.

2011.05.25., Viktors Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Rožkalni 1”, Skaņkalnes pagasts, kadastra Nr. 9684 005 0106, sākuma cena – LVL 3500,00, nodrošinājums LVL 350,00, dalības maksa – LVL 20,00 (t. sk. PVN).
Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Mazsalacas novada pašvaldības kontā: reģ.Nr.90009114167, AS „Latvijas krājbanka”, konta Nr. LV61UBAL4308134038001, kods UBALLV2X.
Izsole notiks 2011. gada 21. jūnijā plkst. 14.00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties no 11.05.2011. pašvaldībā pie lietvedības sekretāres vai šeit (izsoles noteikumi), informācija pa tālruni 64251908 vai 29444413. Lai veiktu īpašuma apskati, nepieciešams sazināties ar kontaktpersonu A. Šteinbergu, tālr. 29322319. Pieteikumus pieņem Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, līdz 21.06.2011. plkst. 13.45. Samaksa 10 darba dienu laikā no izsoles dienas.

2011.05.11., Viktors Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs
-->