Nekustamā īpašuma izsole

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu „Lībiešu galdniecība”, Skaņkalnes pagasts, kadastra Nr. 9684 002 0223, sākuma cena – LVL 1246,40, nodrošinājums LVL 124,64, dalības maksa – LVL 20,00 (t. sk. PVN).
Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Mazsalacas novada pašvaldības kontā: reģ.Nr.90009114167, AS „Latvijas krājbanka”, konta Nr. LV61UBAL4308134038001, kods UBALLV2X.
Izsole notiks 2011. gada 19.jūlijā plkst.14:00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novadā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties no 30.05.2011. pašvaldībā pie lietvedības sekretāres vai šeit (izsoles noteikumi) , informācija pa tālruni 64251908 vai 29444413, lai veiktu īpašuma apskati, nepieciešams sazināties ar kontaktpersonu A. Šteinbergu, tel. Nr. 29322319. Pieteikumus pieņems Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4 līdz 19.07.2011. plkst. 14:00. Samaksa 10 darba dienu laikā no izsoles dienas.

2011.05.27., Viktors Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs
-->