Paziņojums par kustamās mantas izsoli
2012-10-10

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē izsola ugunsdzēsības automašīnu GAZ-53-12 (AC-30), izlaiduma gads 1985., nosacītā cena - LVL 230,00 (bez PVN). Izsole notiks 2012.gada 12.oktobrī plkst. 9.30 Mazsalacas novada pašvaldības telpās.

Izoles noteikumi

Viktors kalniņš, komisijas priekšsēdētājs
Paziņojums par kustamās mantas nodošanu atsavināšanai
2012-10-03

Mazsalacas novada pašvaldība nodod atsavināšanaiugunsdzēsības automašīnu GAZ-53-12 (AC-30), izlaiduma gads 1985., nosacītā cena - LVL 230,00 (bez PVN). Pieteikties 5 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Liesma" rakstiski Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Informācija pa tālr. 29444413. Ja pieteiksies vairāki pretendenti, tiks rīkota automašīnas izsole.

Viktors kalniņš, komisijas priekšsēdētājs
-->