Paziņojums par kustamās mantas izsoli

Mazsalacas novada pašvaldība nodod atsavināšanai automašīnu VAZ 2110, valsts Nr. DV 3219, izlaiduma gads 1999., nosacītā cena - LVL 150,00. Pieteikties 5 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas rakstiski Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Informācija pa tālr. 29444413.
Ja pieteiksies vairāki pretendenti, tiks rīkota automašīnas izsole.

2011.10.24., Viktors Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs
-->