Paziņojums par autobusa nodošanu atsavināšanai
2014-01-07

Mazsalacas novada pašvaldība nodod atsavināšanai pašvaldībai piederošu kustamo mantu – autobusu SETRA S211 H, izlaiduma gads - 1990., nosacītā cena – EUR 1138,30 (Ls 800,00) (bez PVN). Pieteikties 5 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Liesma" rakstiski Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Informācija pa tālr. 64230602.

Ja pieteiksies vairāki pretendenti, tiks rīkota autobusa izsole.

Viktors Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs
Paziņojums par atkārtotu kustamās mantas izsoli

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar lejupejošu soli pārdod kustāmo mantu - autobusu SETRA S 211 H, izgatavošanas gads 1990., nosacītā cena – LVL 5505,00 (bez PVN), nodrošinājums LVL 550,50, dalības maksa – LVL 10,00 (t.sk. PVN), izsoles solis - LVL 500,00.
Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Mazsalacas novada pašvaldības kontā: reģ. Nr. 90009114167, AS „Latvijas krājbanka”, konta Nr. LV61UBAL4308134038001, kods UBALLV2X.
Izsole notiks 2011. gada 19. oktobrī plkst. 14.00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties no 04.10.2011. pašvaldībā pie lietvedības sekretāres vai šeit (izsoles noteikumi). Informācija pa tālr. 64251908 vai 29444413, autobusu var apskatīt sazvanoties pa tālr. 26494872. Pieteikumus pieņems  Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4 līdz 19.10.2011. plkst. 12.00. Samaksa 10 darba dienu laikā no izsoles dienas.

2011.10.03., Viktors Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs
Paziņojums par atkārtotu kustamās mantas izsoli

Mazsalacas novada pašvaldība nodod atsavināšanai autobusu SETRA S 211 H, valsts Nr. GJ 602, izlaiduma gads 1990, nosacītā cena – LVL 5505,00 (bez PVN). Pieteikties 5 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas, rakstiski Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novads. Informācija pa tālruni 26494872.
Ja pieteiksies vairāki pretendenti, tiks rīkota autobusa izsole. (izsoles noteikumi)

2011.08.24., Viktors Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs  

Mazsalacas novada pašvaldība nodod atsavināšanai autobusu SETRA S 211 H, valsts Nr. GJ 602, izlaiduma gads 1990., nosacītā cena – LVL 6881,17 (bez PVN). Pieteikties 5 dienu laikā pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Liesma”, rakstiski Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, Mazsalacas novads. Informācija pa tālruni 26494872. Ja pieteiksies vairāki pretendenti, tiks rīkota autobusa izsole.

2011.07.22., Viktors Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs  
Paziņojums par kustamās mantas izsoli

Mazsalacas novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustāmo mantu - autobusu SETRA S 211 H, izgatavošanas gads 1990, nosacītā cena – LVL 8500,00 (bez PVN), nodrošinājums LVL 850,00, dalības maksa – LVL 20,00 (t.sk.PVN), izsoles solis - LVL 100,00.
Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā Mazsalacas novada pašvaldības kontā: reģ.Nr.90009114167 AS „Latvijas krājbanka”, konta Nr. LV61UBAL4308134038001, kods UBALLV2X.
Izsole notiks 2011. gada 12. jūlijā plkst. 14.00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit (izsoles noteikumi) vai no 27.06.2011. pašvaldībā pie lietvedības sekretāres, informācija pa tālr. 64251908 vai 29444413, autobusu var apskatīt sazvanoties pa tālr. 26494872.
Pieteikumus pieņems  Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4 līdz 12.07.2011. plkst. 13.30. Samaksa 5 darba dienu laikā no izsoles dienas. Pircējs sedz visus izdevumus par kustamās mantas pārreģistrāciju uz pircēja vārda.

2011.06.22., Viktors Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs
-->