Paziņojums par kokmateriālu nodošanu atsavināšanai
2012-11-29

Mazsalacas novada pašvaldība nodod atsavināšanai 17,48 m3 (malka 9,66 m3, lietkoksne 7,83 m3) pašvaldībai piederošus kokmateriālus, kas atrodas pie Bodītes - Teterīši ceļa, nosacītā cena – Ls 255,00 (bez PVN). Pieteikties 5 darba dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Liesma" rakstiski Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Informācija pa tālr. 64207845. Ja pieteiksies vairāki pretendenti, tiks rīkota kokmateriālu izsole.

Vikotrs Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs
-->