Paziņojums par cirsmu izsoli

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, tiek pārdotas šādas Mazsalacas novada pašvaldībai piederošas cirsmas: nekustamais  īpašums „Zaļā Klēts”, Mazsalacas pag., Mazsalacas nov., kadastra Nr. 9631 001 0069; nekustamais īpašums „Vecvilklaužņi”, Mazsalacas pag., Mazsalacas nov., kadastra Nr.9631 001 0010; nekustamais  īpašums „Silavas”, Sēļu pag., Mazsalacas nov., kadastra Nr.9682 005 0041. (lasīt) (izsoles noteikumi (labots 19.09.2011.))
Pielikums 1 (zip) 
Pielikums 2 (zip)
Pielikums 3 (zip)

2011.08.25., Viktors Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs
-->