Paziņojums par atsavināšanu
2013-03-04

Mazsalacas novada pašvaldība nodod atsavināšanai pašvaldībai piederošu kustamo mantu – ugunsdzēsības automašīnu GAZ-66 (AC-30 184A), izlaiduma gads - 1990., nosacītā cena – Ls 250,00 (bez PVN). Pieteikties 5 darba dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Liesma" rakstiski Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Informācija pa tālr. 64230602. Ja pieteiksies vairāki pretendenti, tiks rīkota automašīnas izsole.

Izsoles noteikumi

-->