Paziņojums par medību tiesību nomu
2013-05-03

Mazsalacas novada pašvaldība iznomā medību tiesības nekustamajam īpašumam „Purmaļi”, Skaņkalnes pag., Mazsalacas nov., kadastra Nr. 9684 002 0173, 23,9 ha platībā.

Medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi

Pieteikumus par medību tiesību nomas piešķiršanu pašvaldībā Pērnavas ielā 4, Mazsalacā, vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi mazsalaca.dome@mazsalacasnovads.lv.
Mazsalacas novada pašvaldība
-->