Paziņojums par izsoli
2014-10-15

Mazsalacas novada pašvaldība rakstiskā izsolē pārdod Mazsalacas novada pašvaldības īpašumā esošos kokmateriālus 981,65 m3.

Visi kokmateriāli tiek pārdoti kā viens izsoles objekts, par nosacītu cenu 47 000 euro (četrdesmit septiņi tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN. Nodrošinājums 10 % no nosacītās cenas – 4700  euro. Personām, kas vēlas piedalīties izsolē līdz 2014.gada 3.novembrī plkst. 15.00, ir jāiesniedz rakstisks piedāvājums. Izsole notiks 2014. gada 3. novembrī Mazsalacas novada pašvaldības ēkā, Pērnavas iela 4, Mazsalacā, plkst. 15.00.  Izsoles noteikumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-->