Paziņojums par kustamās mantas izsoli
2014-08-21

Mazsalacas novada pašvaldība izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu - betona plāksnes (27 gb. 15/120/600),  nosacītā cena jeb sākumcena – 1339 euro (bez PVN), nodrošinājums 133,90 euro, izsoles solis - 50,00 euro.
Nodrošinājums jāiemaksā Mazsalacas novada pašvaldības kontā: reģistrācijas Nr.90009114167, konta Nr. LV14HABA0551020371802, AS "Swedbank", kods  HABALV22.

Izsole notiks 2014.gada 8.septembrī plkst. 15.00 Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas novads.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt izsoles objektu, iepriekš saskaņojot pa tālruni 26341450.

Izsoles noteikumi 

Mazsalacas novada pašvaldības mantas atsavināšanas  un izsoles komisija
-->