Paziņojums par kustamās mantas nodošanu atsavināšanai
2013-02-18

Mazsalacas novada pašvaldība nodod atsavināšanai pašvaldībai piederošu kustamo mantu – vieglo automašīnu VW Golf, valsts reģistrācijas Nr. DZ 489, izlaiduma gads - 1991., nosacītā cena – Ls 160,00 (bez PVN). Pieteikties 5 darba dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas informatīvajā izdevumā "Mazsalacas novada ziņas" rakstiski Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Informācija pa tālr. 29414781.

Ja pieteiksies vairāki pretendenti, tiks rīkota automašīnas izsole.

Izsoles noteikumi

Viktors Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs
Paziņojums par kustamās mantas nodošanu atsavināšanai
2013-01-11

Mazsalacas novada pašvaldība nodod atsavināšanai pašvaldībai piederošu kustamo mantu – vieglo automašīnu VW Golf, valsts reģistrācijas Nr. DZ 489, izlaiduma gads - 1991., nosacītā cena – Ls 200,00 (bez PVN). Pieteikties 5 darba dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā "Liesma" rakstiski Mazsalacas novada pašvaldībā, Pērnavas ielā 4, Mazsalacā. Informācija pa tālr. 29414781.

Ja pieteiksies vairāki pretendenti, tiks rīkota automašīnas izsole.

Izsoles noteikumi

Viktors Kalniņš, komisijas priekšsēdētājs
-->