Līguma priekšmets

Datums

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena (bez PVN) LVL

2013.gads

Audioierakstu sagatavošana audiogida pakalpojumam Skaņākalna dabas parkā un mobilo telefonu piegāde audiogida pakalpojuma izmantošanai projekta Nr. 12-09-LL11-L413201-00011 "Putni salido mājās" ietvaros

14.05.2013. 

SIA "Voltampērs" 

560,00

Mazsalacas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrāde

03.04.2013.

SIA "Nagla IF"

2877,00

"Sikspārņu mājas", "Putnu mājas" un skatu platformas būvniecība Lauku attīstības programmas pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās" projekta Nr. 12-09-LL11-L413201-00011 "Putni salido mājās" ietvaros

18.03.2013.

SIA "Aiva plus"

5270,00

-->